Vi är Stockholms Elpartner

Stockholms Elpartner AB, grundat av Thomas Blomstedt 1989, är ett etablerat el- och teknikföretag som erbjuder helhetslösningar inom teknik och produkter för både offentliga och privata miljöer.

Stockholms Elpartner AB, grundat av Thomas Blomstedt 1989, är ett etablerat el- och teknikföretag som erbjuder helhetslösningar inom teknik och produkter för både offentliga och privata miljöer.

Stockholms Elpartner är ett el & teknikföretag som grundades för ca 34 år sedan. Vi erbjuder  helhetslösningar inom teknik samt produkter för offentlig och privat miljö. Tillsammans med arkitekter, ljusdesigners, tekniska samarbetspartner och el-konsulter tar vi fram lämpliga förslag med hänsyn till budget och estetik.

Tekniken växer och områdena blir bara mer och mer komplexa detta hanterar vi genom att  samarbeta med kompetenta samarbetspartner och företag med spetskompetens inom sina områden.

Våra leverantörer och elektriker är noga utvalda inom de specifika användningsområdena, och har varit  våra samarbetspartner och anställda under en lång tid. Vi håller genomgående en mycket god och hög kvalité på arbeten och produkterna.

Stockholms Elpartner står för diskret teknik som ger mervärde åt arkitektur, inredning, design och självklart beställare. Vi erbjuder våra kunder avancerade tekniklösningar av hög kvalité, för att vi på  bästa sätt ska kunna tillfredsställa kundens behov, önskemål och samtidigt överträffa deras förväntningar.

Toptext

Vi levererar användarfunktion och systemintegration på högsta nivå. Vi knyter samman alla typer av styrning och automation, oavsett om det gäller värme eller kyla, ljud och bild, larm eller kommunikation.

Ansvar i projektets alla delar

Engagemang är tillsammans med kunskap, kreativitet och erfarenhet vår viktigaste tillgång och konkurrensfördel. Genom vår känsla för kvalitet, service och kundnöjdhet är vi en problemlösare som alltid levererar fullt ut mot kundbehov och önskemål.

Vi kvalitetssäkrar hela projektprocessen.

Läs mer om hur vi arbetar och vad det innebär att vi kvalitetssäkrar hela processen – från införsäljning och  projektering till installation, funktion och dokumentation.

Förfrågan om kundanpassad automation

När en förfrågan kommer in till oss går vi igenom den tillsammans med byggföretag och arkitekter. Genom ett väl genomarbetat frågedokument säkerställer vi målsättning och ambitionsnivå för projektet.

Projektering med kontroll och ansvar

Vi tar det fullständiga projektansvaret vilket skapar en trygghet för samarbetspartners, underentreprenörer och slutkund.

Vi informerar alla underentreprenörer som kommer vara med i projektet. Genom att samla all information blir arbetet blir utfört på rätt sätt och genom vårt täta samarbeta kan det estetiska uttrycket integreras med all fastighetsteknik.

 Installation av tekniska lösningar – som levererar funktion

Våra erfarna montörer gör all kanalisation och förbereder för övriga underentreprenörer. Det gör vi för att skapa ett snabbare och smidigare utförande. När vi är klara med all installation kommer övriga underentreprenörer och driftsätter sina egna installationer och vi kvalitetssäkrar.

Slutförande och funktionalitet

I slutet av projekten gör vi en samordnad provning på alla installationer som har gjorts tillsammans med övriga underentreprenörer för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi kvalitetssäkrar tillsammans med vår programmerare för ett enkelt handhavande för kunden.

Vi skapar och överlämnar en drift- och skötselpärm där all information om projektet finns dokumenterad in i minsta detalj. Det gör att vilken samarbetspartner eller montör som helst kan fortsätta arbeta i projektet.

 

Projekt

Några referensprojekt från Stockholms Elpartner

King K36 - The Forest

Spelutvecklaren Kings huvudkontor: King 36 – The Forest

Drottning Silvias Konsertsal

Drotting Silvias Konsertsal i Musikskolan Lilla Akademien

Tjänster

Från Stockholms Elpartner

Engagerad problemlösare

Vi levererar exklusiva och fullt ut kundanpassade system med absolut kvalitet och funktionalitet utan kompromisser. Vi tar ansvar för och kvalitetssäkrar hela projektprocessen – från införsäljning och projektering till installation, funktion och dokumentation.

automation och smarta hem

Stockholms Elpartner levererar användarfunktion och systemintegration på högsta nivå. Vi knyter samman alla typer av styrning och automation, oavsett om det gäller värme eller kyla, ljud och bild, larm eller kommunikation.

Projektering

För Stockholms Elpartner finns bara en nivå för leverans och kvalitet – den högsta möjliga. Därför tar vi också ansvar för och kvalitetssäkrar hela projektprocessen – från införsäljning och projektering till installation, funktion och dokumentation.

Vi är experter på automation och smarta hem. Vi kan som enda aktör integrera alla typer av system för styrning och automation till en användarvänlig helhet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du prata unika lösningar för värme eller kyla, ljud och bild, larm och kommunikation – kontakta oss här!

Vi kan som enda aktör integrera alla typer av system för styrning och automation till en användarvänlig helhet.